Goud kopen als belegging of investering

De goudkoers in de 20e eeuw

De gouden standaard

De Gouden Standaard is het muntstelsel dat aan het begin van de 20e eeuw de standaard was. Hierbij was de basiseenheid van een munt gekoppeld aan een vast gewicht aan goud. Centrale banken moesten hiervoor goudreserves aanleggen waarbij de waarde van de munt voor 100% gegarandeerd was door de tegenwaarde aan fysiek goud. Deze Goudenmutstandaard, tot 1914, maakte het mogelijk om bankbiljetten in te wisselen voor fysiek goud.

De goudkernstandaard

De 1e wereldoorlog en de economische crisis van 1929 zetten de Gouden Standaard zwaar onder druk. Van 1918 tot 1936 kende Nederland de Goudkernstandaard: bankbiljetten werden voor 40% gedekt door fysiek goud. Daarnaast werd waardemetaal in de vorm van munten uitgebracht waarvan de waarde bepaald wordt door het teken dat erop is aangebracht door de overheid, in plaats van door de metaalwaarde.

De goudwisselstandaard

In 1944 werden de Bretton Woods-akkoorden gesloten die tot doel hadden om een eenduidiger en eenvoudiger systeem neer te zetten. De goudkoers werd alleen nog gekoppeld aan de Amerikaanse Dollar. Deze nieuwe Goudwisselstandaard is de Gold Exchange Standard. De overige valuta zijn niet meer rechtstreeks gekoppeld aan de goudkoers maar aan de wisselkoers daarvan ten opzichte van de dollar. De Bretton Woods akkoorden monden uit in de oprichting van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat moet waken over de werking van het systeem.

Vrije markt

Begin jaren ’70 van de 20e eeuw, leidden de oliecrisissen ertoe dat de relatie tussen de gouden standaard en de dollar werd opgeheven. Hoge inflatie en oplopende spanningen in de internationale economische relaties lagen hieraan mede ten grondslag. De Amerikaanse president Richard Nixon maakte in 1971 een einde aan de koppeling van de goudprijs met de dollar, als onderdeel van de economische maatregelen die tezamen de Nixon-shock vormden. De goudprijs werd vrijgegeven en beleggers storten zich op de aankoop van goud wat de prijs enorm deed oplopen. Was een troy ounce in 1973 nog $100 waard, in 1980 was dit gestegen tot ruim $800. In de jaren ’80 en ’90 daalde de prijs van goud en stabiliseerde op zo’n $400 per troy ounce gedurende ongeveer 20 jaar.

De goudkoers sinds 2000

veilige haven voor beleggers

Vanaf 2000 is de goudkoers gestaag gestegen, met enkele perioden van correcties tussendoor. Met name gedurende de financiële crisis van 2008 schommelde de koers van goud sterk. In 2008 ontstond in de Verenigde Staten de kredietcrisis nadat banken verliezen leden op hun hypotheekportefeuilles. Door de globale verwevenheid van de financiële wereld kwamen na de val van zakenbank Lehman Brothers ook Europese banken in de problemen. Beleggers zochten hun heil in goud en dit resulteerde in de toenmalige recordprijs voor goud van ruim $1.800 per troy ounce in september 2011.

Deze sterke stijging werd gevolgd door een periode van correcties, in lijn met het herstel van de wereldeconomie. Na een laagste koers van zo’n $1.060 per troy ounce in augustus 2015, herstelde de goudkoers zich en zette weer een gestage stijging in, hier en daar gecorrigeerd door een geringe daling. Eind 2023 resulteerde dit in een koers van zo’n $2.000 per troy ounce, waarna de goudprijs is doorgestegen tot een recordprijs van ruim $2.400 in april 2024. Hieraan liggen factoren als inflatie, verwachtte rentedaling in de Verenigde Staten en geopolitieke onrust ten grondslag. Ook grote aankopen van centrale banken en vanuit China, zowel door de Chinese centrale bank als door particuliere beleggers, hebben de vraag sterk doen toenemen.

Fysiek of papiergoud

Goud is door de jaren heen voor velen een veilige haven geweest en is dat nog. We hebben het dan wel over beleggen in fysiek goud. De mogelijkheid om in papiergoud te beleggen, door middel van opties of futures, is veel minder veilig. Tegenover iedere kilo fysiek goud staan tientallen claims in papiergoud. Daarmee loopt een belegger in papiergoud een veel groter risico dan wanneer in fysiek goud wordt belegd. Immers: als veel beleggers tegelijkertijd hun claim op goud opeisen, is het maar de vraag of de leverende partij hieraan kan voldoen. Als veilige haven is beleggen in papiergoud dus niet geschikt.

De goudkoers over de afgelopen 20 jaar

In onderstaande grafiek ziet u de ontwikkeling van de goudprijs over de afgelopen 20 jaar. Rekening houdend met een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar, wat voor de meeste beleggers gangbaar is, is goud bijna altijd een goede belegging geweest. Over langere periodes, heeft een investering in goud altijd een goed rendement opgeleverd. Sinds 2008 is de goudprijs gemiddeld met zo’n 8,5% per jaar gestegen.

Flat geld, zoals de euro, is onderhevig aan inflatie en levert zodoende ieder jaar in aan koopkracht. Bij stijgende inflatie, stijgt de waarde van goud juist. Ook de waarde van uw geld op spaarrekeningen is aan inflatie onderhevig en dit wordt lang niet altijd goed gemaakt door de rente die u daarop ontvangt. In 2022 bedroeg de inflatie 10% en was de rentevergoeding vaak 0% of zelfs negatief. Veel beleggers zochten daarom hun heil in beleggen in goud, waardoor hun koopkracht behouden bleef en hun vermogen groeide.

Meer weten over beleggen in goud?

Beleggen in goud is voor u mogelijk een goede optie. Belangrijk is dat u zich realiseert dat resultaten uit het verleden geen garanties bieden voor de toekomst. Bovendien moet beleggen in goud passen in uw beleggingsstrategie en financiële planning. Wilt u meer weten over beleggen in goud en of dit bij u past? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.